Shopping Cart

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetgeving op grond van § 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Indien wij kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als er inbreuken bekend worden, zal pixoprint.de dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht De inhoud en werken die door EpoxidHarzTisch.de op deze pagina’s zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswet is de voorafgaande schriftelijke toestemming van EpoxidHarzTisch.de vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Het adres van onze website is: https://epoxidharztisch.de. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw privacy. Hieronder informeren wij u daarom over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

Contract Wij bieden individuele meubelen aan die op maat van de klant worden gemaakt. Hiervoor kiest u als klant het gewenste basismodel en de gewenste vormen, materialen, kleuren en oppervlakken met onze Online Shop of Individuele Bestelling. Wij willen het u zo comfortabel mogelijk maken en het best bestelde meubelstuk direct op zijn toekomstige plaats plaatsen. Door te klikken op het venster “Bestelling met betalingsverplichting” doet u een bindend aanbod om een contract voor werk en diensten af te sluiten. Onze algemene voorwaarden in de huidige versie op het moment van de aanbieding vormen de basis van dit contract. Tegelijkertijd ontvangt u van ons een factuur. Tenzij anders is overeengekomen, is het Duitse recht van toepassing. Na betaling van de berekende kosten zullen wij de bestelling aan u bevestigen. Hiermee wordt een bindend contract tussen ons gesloten.

Afsluiting van het contract Als onze klant heeft u recht op de overeengekomen, individuele en professionele productie van het bestelde meubelstuk en op een tijdige levering. Hiervoor zijn we afhankelijk van uw hulp:

  1. Productie Na ontvangst van de betaling beginnen we met de ambachtelijke productie van de door u bestelde goederen. Dit duurt ongeveer 3-4 weken. Al onze meubelen worden individueel vervaardigd volgens uw specificaties. Daarom bestaat er geen herroepingsrecht.
  2. Levering Zodra het meubilair klaar is, wordt het bij u afgeleverd op het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven. Wij zullen met u een leveringsdatum afspreken en deze per e-mail bevestigen. We vragen u om deze datum onmiddellijk te herbevestigen. Tijdens de aangegeven periode moet een persoon aanwezig zijn om DHL te openen, het pand te tonen en de goederen in ontvangst te nemen. De risico-overdracht vindt plaats op het moment dat de goederen op tijd op de opgegeven locatie worden afgeleverd. Als DHL niet geopend is, proberen we telefonisch contact met u op te nemen op het opgegeven nummer. Als niemand in deze tijd de deur opent, nemen we de goederen terug. U bent dan in verzuim met de acceptatie en moet ons de kosten van de nieuwe levering vergoeden (reiskosten plus personeelskosten en eventuele opslagkosten). Bovendien bent u verplicht de goederen te accepteren. Hiervoor stellen we een termijn van 14 dagen vast. In geval van overmacht, bijvoorbeeld een natuurramp, hebben wij het recht om later te leveren (na voorafgaande afspraak van een datum).
  3. Garantie op defecten Bij levering, gelieve de goederen onmiddellijk te inspecteren om er zeker van te zijn dat ze in perfecte staat en in overeenstemming met het contract zijn. U aanvaardt dan onze prestaties door de leveringsbon te ondertekenen. Let op: Hout is een natuurproduct dat door de groei kleurverschillen en onregelmatigheden kan vertonen. Er zijn afwijkingen in structuur en kleur tussen onderdelen van een meubelstuk en in vergelijking met andere meubelstukken van hetzelfde materiaal. Hout verandert zijn volume. Dit kan leiden tot kromtrekken, onnauwkeurigheden en scheuren. Als het oppervlak geolied is, kan dit leiden tot oneffenheden in het oppervlak. Deze afwijkingen, verschillen en onregelmatigheden gelden niet als gebreken als het materiaal en het vakmanschap op de juiste wijze zijn geselecteerd en uitgevoerd en in de handel gebruikelijk zijn. Als er sprake is van gerechtvaardigde gebreken, zullen we proberen deze ter plaatse te verhelpen (bijv. krassen). Anders hebben we de mogelijkheid om het meubelstuk weer mee te nemen naar de werkplaats om het te laten repareren zonder dat dit extra kosten voor u met zich meebrengt. De nieuwe levering moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Gelieve de gebreken schriftelijk te vermelden, rechtstreeks op de leveringsbon, zodat we duidelijk zijn over wat er wordt geklaagd. Als een defect dat niet zichtbaar was op het moment van levering later verschijnt, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat we u direct kunnen helpen.

Als we niet direct kunnen helpen, moet u het defect schriftelijk aan ons beschrijven. We hebben dan de wettelijke mogelijkheid om het defect te verhelpen. Daarnaast zijn wij aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzet. Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van een gebrek is, voor zover wettelijk mogelijk, uitgesloten. Uw recht als klant bij gerechtvaardigde gebreken wordt voor het overige beheerst door het Duitse recht. Plaats van bevoegdheid is Koblenz voor zover u als klant een handelaar bent.

Het Duitse recht is van toepassing. In geval van twijfel is echter de wet die gunstiger is voor de consument van toepassing.

Scheidbaarheidsclausule Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen geldig. De ineffectieve clausules zullen worden vervangen door overeenkomstige wettelijke voorschriften. Als u als klant een handelaar bent en de voorwaarden van onze bedrijven elkaar tegenspreken, zijn de voorwaarden van epoxidharztisch.de van toepassing.

Herroeping Bij al onze meubelen gaat het om individuele producties na uw specificaties gegeven enkele producties. Daarom is er geen recht op herroeping.

Alternatieve Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.