Shopping Cart

Privacybeleid

Inhoudstafel

 1. Objectieve en verantwoordelijke instantie
 2. Basisinformatie over gegevensverwerking
 3. Verwerking van persoonsgegevens
 4. Verzameling van toegangsgegevens
 5. Cookies & reikwijdtemeting
 6. Google Analytics
 7. Google Re/Marketing Services
 8. Facebook Social Plugins
 9. Facebook Remarketing
 10. Nieuwsbrief
 11. Integratie van diensten en inhoud van derden
 12. Gebruikersrechten en verwijdering
 13. Wijzigingen in het privacybeleid
 1. Objectieve en verantwoordelijke instantie Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking (met inbegrip van het verzamelen, verwerken en gebruiken en het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als “online-aanbod” of “website”). De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het online-aanbod wordt uitgevoerd. De aanbieder van het online aanbod en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Epoxidharztisch.de (hierna te noemen “aanbieder”, “wij” of “ons”). Voor contactmogelijkheden verwijzen wij naar ons impressum De term “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals “gebruiker”, moeten worden begrepen als geslachtsneutraal.
 2. Basisinformatie over de gegevensverwerking Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de beginselen van gegevenseconomie en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt als er een wettelijke toestemming bestaat, in het bijzonder als de gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze contractuele diensten en online diensten, of als de wet dit vereist, of als er toestemming is gegeven. Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Deze website maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de string “https://” en het slotsymbool in uw browserregel. Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring gebruik wordt gemaakt van inhoud, instrumenten of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk “derde aanbieders” genoemd) en hun naam is in het buitenland gevestigd, moet ervan worden uitgegaan dat een gegevensoverdracht naar de vestigingsstaten van de derde aanbieders plaatsvindt. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van een wettelijke toestemming, een toestemming van de gebruikers of speciale contractuele bepalingen die een wettelijk vereiste veiligheid van de gegevens garanderen.
 3. Verwerking van persoonsgegevens De persoonsgegevens worden, naast het in dit privacybeleid uitdrukkelijk genoemde gebruik, voor de volgende doeleinden verwerkt op basis van wettelijke bevoegdheden of toestemming van de gebruiker: – Het leveren, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten, diensten en gebruikersdiensten; – Het garanderen van een effectieve klantenservice en technische ondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang om te reageren op uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon zich richt op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden 3 jaar na het afsluiten van het verzoek verwijderd, mits er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. De gegevens worden opgeslagen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Persoonsgegevens worden gewist als ze aan het beoogde doel hebben voldaan en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de facturering (bijv. aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden als dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen tegenover de gebruikers na te komen (bijv. het doorgeven van adressen aan verzendingsdienstaanbieders). 3.1 Verzendserviceprovider De verzendserviceprovider kan afwijken van de verzendserviceprovider die wordt weergegeven bij het plaatsen van de bestelling, afhankelijk van het afleveradres. Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde bezorger, in overeenstemming met art. 6 lid 1, eerste zin, een DSGVO, zodat de bezorger vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de bezorging. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de vervoersdienst op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw gegevens die voor dit doel zijn verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen. De volgende verzendingsdienstverleners worden door Epoxidharztisch.de in opdracht gegeven: DHL
 4. Verzameling van toegangsgegevens Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider. Wij gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische analyse met het oog op de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens met terugwerkende kracht te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.
 5. Cookies & Meetcookies zijn stukjes informatie die door onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme bereikmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring. Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 (1) lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met artikel 6 (1) lit. f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te beschermen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser heeft gesloten, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersgegevens zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk onder uitsluiting van cookies. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod. Er is de mogelijkheid van veel online advertentiecookies van bedrijven via de Amerikaanse site
 6. Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de gebruiker kan ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het online-aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden, instellingen en afmeldingsopties vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“Beheer van de informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences (“Bepaal welke advertenties Google u laat zien”).
 7. Google Re/Marketing Services We gebruiken de marketing- en remarketingdiensten (kortweg Google Marketing Services) van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”). De Google Marketing Services stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven, zodat we gebruikers alleen advertenties kunnen tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgen voor producten waarin ze geïnteresseerd waren, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code direct door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, dubbelklik.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke aanbiedingen hij heeft aangeklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt overgedragen naar een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google. Deze informatie kan ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan hij op maat gemaakte advertenties te zien krijgen. De gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt in het kader van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookiegerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-houder, ongeacht wie deze cookie-houder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De door “DoubleClick” verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS. De Google-marketingdiensten die we gebruiken zijn onder andere het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Cookies zijn dus niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. We voegen advertenties van derden toe op basis van de Google-marketingservice “DoubleClick”. DoubleClick maakt gebruik van cookies om Google en zijn partnersites in staat te stellen advertenties te plaatsen op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze site of andere sites op het internet. We nemen ook advertenties van derden op, gebaseerd op de “AdSense”-marketingdienst van Google. AdSense maakt gebruik van cookies om Google en haar partnerwebsites in staat te stellen om advertenties te plaatsen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet. Een andere Google-marketingdienst die wij gebruiken is de “Google Tag Manager”, waarmee verdere analyses en marketingdiensten van Google in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. “AdWords”, “DoubleClick” of “Google Analytics”). Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google kunt u terecht op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy. Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling door Google marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de instellingen en opt-out opties van Google: http://www.google.com/ads/preferences.
 8. Facebook Social Plugins Ons online aanbod maakt gebruik van social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Like”, “Like” of een “thumbs up” teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van Facebook social plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die zo’n plugin bevat, maakt zijn of haar apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door deze in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren daarom de gebruikers op basis van ons kennisniveau. Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door te klikken op de ‘Vind ik leuk’-knop of door een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van hun apparaat naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is er nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres leert en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daarmee samenhangende rechten en de mogelijkheden om de privacy van de gebruikers te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij gebruik maakt van ons onlineaanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de site van de VS http://www.aboutads.info/choices/ of de site van de EU http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.
 9. Facebook Remarketing Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde “Facebook Pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u een inwoner van de EU bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties, de zogenaamde “Facebook-advertenties”. Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons internetaanbod. Dit betekent dat we er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen. De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van onze website direct door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. Daarom vindt u meer informatie over hoe de remarketingpixel werkt en hoe Facebook-advertenties in het algemeen worden weergegeven, in het databeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Hiervoor kunt u de pagina bezoeken die door Facebook is opgezet en daar de instructies volgen over de instellingen voor gebruiksreclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of het bezwaar kenbaar maken via de VS-pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.
 10. Nieuwsbrief De volgende informatie geeft uitleg over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedures en over uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven de volgende informatie: onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf. Double-Opt-In en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de dispatch service provider worden ook geregistreerd. Verzendingsdienstverlener: De nieuwsbrief wordt verstuurd door middel van “MailChimp” (hierna te noemen “verzendingsdienstverlener”). U kunt hier het privacybeleid van de aanbieder van de scheepvaartdienst bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals hun andere gegevens die in het kader van deze notities worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van de verzendingsdienstverlener. De verzendingsdienstverlener gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan de verzendingsdienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendingsdienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om ze zelf te schrijven of om ze door te geven aan derden. Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Statistische verzameling en analyses – De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een pixelgroottebestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de dispatch-dienstverlener. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Bij statistische enquêtes wordt ook nagegaan of er nieuwsbrieven worden geopend, wanneer deze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling en ook niet die van de disponentendienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers. Annulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief door de verzendingsdienstverlener en de statistische analyses. Een afzonderlijke annulering van de verzending door de verzender of de statistische analyse is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren.
 11. Integratie van diensten en inhoud van derden Het is mogelijk dat inhoud of diensten van derden-aanbieders, zoals stadsplattegronden of lettertypen van andere websites, worden geïntegreerd in ons online aanbod. Voor de integratie van inhoud van derden is het altijd nodig dat de derde partij op de hoogte is van het IP-adres van de gebruiker, want zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van de content van derden hun eigen cookies instellen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij zullen deze inhoud zo zuinig mogelijk en op een gegevensmijdende manier gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met betrekking tot de beveiliging van de gegevens. De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun privacyverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, deels, hier al genoemd, opt-out mogelijkheden: – Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van Google Fonts gebeurt via een server call bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. – Kaarten van de dienst “Google Maps” van de derde partij Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. – Video’s van het “YouTube” platform van de derde partij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersgegevens activeert wanneer de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten Youtube-video’s wordt gestart, gebruikt de aanbieder “Youtube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen als u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van zijn website in overeenstemming met de vereisten. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video’s wordt bij elke oproep van deze website een verbinding met het Google-netwerk “DoubleClick” tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerking in gang kan zetten. Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
 12. Gebruikersrechten en verwijdering van gegevens Gebruikers hebben het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen. Daarnaast hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, toestemming in te trekken, hun persoonsgegevens te blokkeren en te verwijderen, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien wordt aangenomen dat er sprake is van onrechtmatige gegevensverwerking. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplicht.
 13. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring Wij behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of in het geval van wijzigingen in de dienstverlening en de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers doorgevoerd. Gebruikers worden verzocht zich regelmatig te informeren over de inhoud van de verklaring inzake gegevensbescherming.